Personal

Pierre Blomdahl

VD / Försäljning / Ägare

Tel: 08-590 940 15
Mobil: 070-319 99 58
Mail: "förnamn"@pcaddon.se

Patrik Holmberg

Försäljning / Ägare

Tel: 08-590 940 15
Mobil: 070-560 66 63
Mail: "förnamn"@pcaddon.se

Ari Väisänen

Teknikchef / Ägare

Tel: 08-590 940 15
Mobil: 070-319 99 54
Mail: "förnamn"@pcaddon.se

Miriam Fogde

Backoffice / Marknadsföring

Tel: 08-590 940 15
Mobil: 070-319 99 53
Mail: "förnamn"@pcaddon.se

Fredrik Wenngren

Teknikkonsult

Tel: 08-590 940 15
Mobil: 070-319 99 57
Mail: "förnamn"@pcaddon.se

Hélène Carlsson

Innesälj

Tel: 08-590 940 15
Mobil: 070-319 99 55
Mail: "förnamn"@pcaddon.se

Mikael Bergström

Teknikkonsult

Tel: 08-590 940 15

Cristopher Lundin

Inköp

Tel: 08-590 940 15
Mobil: 070-319 99 51
Mail: "förnamn"@pcaddon.se