Vår målsättning är att alltid hitta flexibla och driftsäkra IT lösningar med funktionalitet och användarvänlighet i fokus.
Och med vår erfarenhet är vi bra på att analysera behoven i er verksamhet.
Vi erbjuder våra kunder en familjär service med hög kvalitet i alla led.

Support av certifierade tekniker

Inom PC AddOn har vi ett teknik team bestående av specialister, som alla inom sina respektive områden har en gedigen utbildning med flera års praktisk erfarenhet.

Personliga och erfarna säljare

PC AddOn levererar ett brett utbud från marknadsledande tillverkare.
Vi vill och kan agera som ”One Stop Shop”, en totalpartner till våra kunder.