Återvinn din IT-utrustning på ett säkert sätt!

Återvinn din IT-utrustning på ett säkert sätt!

Cirkulär IT som fungerar!

Vill ni fatta ett smart beslut för både miljön och Er organisation?
Vi har tagit fram ett smidigt koncept för återvinning av IT-utrustning.
Både utrustning och lagrad data hanteras på ett säkert sätt!
I samband med detta raderas data permanent på samtliga lagringsmedia med en certifierad programvara och en detaljerad rapport lämnas. För varje enhet som återanvänds och kommer till nytta igen kan vi tillsammans minska utsläppen och spara på jordens råvaror. Tillsammans kan vi bygga en cirkulär ekonomi där resurser och produkter används mer effektivt.

Kontakta oss på PC Addon redan idag för ett flexibelt återtag som passar dig!

 

Registrering

När utrustning ankommer registreras varje enhets serienummer. 

Säkerhetsradering

Utrustning som är informationsbärande raderas med Blancco (Certifierad programvara).

Rapport/Certifikat

Rapport med utrustningens specifikation samt den ekonomiska sammanställningen.  

Miljö

Utrustning som efter funktionalitets kontroll inte kan återanvändas sorteras och återvinns

Besparingar

Tjäna pengar på att återvinna dina IT-produkter.

Återanvändning

Vi säljer enbart fungerande spårbar utrustning till certifierade partners.