Återvinn säkert med PC AddOn

Återvinn säkert med PC AddOn

Cirkulär IT

Vill ni fatta ett smart beslut för både miljön och Er organisation?
Vi har tagit fram ett smidigt koncept för återvinning av IT-utrustning.
Både utrustning och lagrad data hanteras på ett säkert sätt!

För varje enhet som återanvänds och kommer till nytta igen kan vi minska utsläppen och spara på jordens råvaror. Tillsammans kan vi bygga en cirkulär ekonomi där resurser och produkter används mer effektivt.

REGISTRERING

SÄKERHETSRADERING

RAPPORT/CERTIFIKAT

MILJÖ

BESPARINGAR

ÅTERANVÄNDNING