IT återvinning

Cirkulär IT

Hantering av begagnad IT-utrustning är idag en stor utmaning hos många organisationer. Utrustningen innehåller känslig information och säkerhetskraven kan därför vara höga. Vi köper in och hanterar avvecklad IT-utrustning för återbruk och vidareförsäljning. I samband med detta raderas data permanent på samtliga lagringsmedia med en certifierad programvara och en detaljerad rapport lämnas. Detta gör att utrustningen kan återbrukas och lagringsmediet kan återanvändas vilket är en bra lösning ur miljösynpunkt.

För varje enhet som återanvänds och kommer till nytta igen kan vi tillsammans minska utsläppen och spara på jordens råvaror. Tillsammans kan vi bygga en cirkulär ekonomi där resurser och produkter används mer effektivt.

REGISTRERING

När utrustning ankommer registreras varje enhets serienummer. Önskar ni att extra information ska registreras (ex asset id) meddelar ni det bara i god tid till oss så löser vi det!
   
  
   

SÄKERHETSRADERING

All utrustning avidentifieras från företagsnamn. Utrustning som är informationsbärande raderas med Blancco (Certifierad programvara). Utrustning som inte kan raderas mals ner i vår shredder. Utrustningen kontrolleras visuellt och till funktion varefter enheten graderas.

RAPPORT/CERTIFIKAT

Efter att vi har hanterat all utrustning levererar vi en komplett rapport på er utrustning. Denna rapport innehåller förutom utrustningens specifikation även den ekonomiska sammanställningen. Även ett separat raderingscertifikat erhålls.
    

MILJÖ

Utrustning som efter funktionalitets kontroll inte kan återanvändas sorteras och återvinns. Vi är certifierade enligt ISO inom Kvalitet 9001, Miljö 14001 och säkerhet 27001. Företaget är också anslutet till El-kretsen för ett ansvarsfullt deltagande i hantering och återvinning av elektronik och batterier.
     

BESPARINGAR

Tjäna pengar på att återvinna dina IT-produkter. Kontakta oss för mer information gällande kvalitetsgraderingar, dvs hur vi bedömer utrustningens skick enligt en klassificeringsskala från A till E.
  
 
   

ÅTERANVÄNDNING

Enbart fungerande utrustning säljs vidare till kontrakterade motparter som certifierats via vårt Customer Certification Program. Vi exporterar inte utrustning till e-waste risk länder eller länder belagda med handelsrestriktioner Vi säljer enbart fungerande spårbar utrustning till certifierade partners.