IT-Infrastruktur

IT-infrastruktur

Vad är IT-infrastruktur

I dagens moderna it-landskap är IT-infrastruktur ett brett begrepp som kortfattat kan sägas bestå utav fysiska hårdvara, virtuella enheter, programvara, nätverk samt företagets resursers som producerar data som personalen.

Traditionell IT-infrastruktur

Traditionellt sätt har IT-infrastrukturen sköts ifrån datacenter eller servers som ägs och sköts utav företaget i deras egna lokaler. Generellt sätt kan man säga att denna typ av ställer höga krav på hårdvaran, elförsörjningen och fysisk yta. Det behövs även finns tillgång till teknisk kunnig personal som kan hjälpa företaget att driva och underhålla infrastrukturen.

Moln-infrastruktur

De senaste årens utveckling inom molntjänster (Cloud) gör att det idag är möjligt att ha IT-infrastruktur som tjänst. I stället för att göra stora och komplexa inköp utav hårdvara som servers, datalagring och nätverk kan dagens moderna molntjänster erbjuda en ”pay as you go” modell. Ni slipper lägga tid, pengar och kraft på underhåll. Samt betalar endast för den data ni faktiskt använder.
En molntjänstleverantör som Microsoft med deras Azure lösningar sköter infrastrukturen. Medan ni kan lägga er tid på att köpa, installera, konfigurera och sköta valfri programvara. Allt ifrån operativsystem till applikationer kan användas i molnet.

Hybrid-infrastruktur

Hybridlösningar när det gäller IT-infrastruktur handlar om att kombinera traditionell infrastruktur med molnlösningar. Det passar inte alla företag att helt lägga upp företagets IT-infrastruktur i molnet. Kan finnas många anledningar till detta såsom att man inte vill skicka känslig data över internet. Fördelen med hybridlösning du kan behålla det lokalt på hårdvara och programvara du kontrollerar. Medan mindre kritiska applikationer kan skötas via molntjänster. Man får det bästa utav de båda lösningarna.

IT-drift

PC AddOn AB erbjuder skräddarsydda drifttjänster inom IT och vi tar över ansvaret så ni kan fokusera på er kärnverksamhet. Genom proaktivt arbete och kontinuerlig kontroll på er miljö med olika verktyg för att snabbt kunna lokalisera eventuella problem ger detta oss goda möjligheter att säkerställa att er IT-miljö fungerar ostört.
Vårt mål är att leverera den bästa möjliga driften utav er IT.

Vad erbjuder PC Addon?

PC Addon har en lång erfarenhet utav IT-infrastruktur. Vi har länge designat, installerat, drivit traditionella lösningar. Men, har också en lång erfarenhet att jobba tillsammans med molntjänster såsom Microsoft Azure.
Tack vare vår erfarenhet kan vi hjälpa er att ta fram den lösningen som passar er. Vare sig det är traditionell IT-infrastruktur, molnlösningar eller hybrid-infrastruktur.

Kontakta oss och ta del av vår stora kunskap inom detta komplicerade men roliga område inom IT.