IT Säkerhet på alla områden

IT Säkerhet på alla områden

IT Säkerhet på alla områden

IT-säkerheten för företag blir viktigare och viktigare, att hålla sig uppdaterad är en stor utmaning för många. Hoten förändras, utvecklas och IT hackers blir smartare.

PC AddOn arbetar ständigt genom att förstå hur hoten ser ut och hur dagens och kommande angrepp går till för att hitta effektiva sätt att skydda din organisation från intrång. Med den erfarenheten PC AddOn tillhandahåller, lager på lager av säkerhet och proaktivitet kan vi förebygga eventuella hot.

Access

PC AddOn övervakar ert nät och identifierar eventuella individer som ej har behörighet att ha tillgång till er organisations nätverk.

Lösenordshantering

PC AddOn tillhandahåller en portal där ni enkelt kan förvara era lösenord och dokumentation på ett säkert sätt.

Dokumenthantering & Företagspolicy

Med Information Protection kan ni enkelt upptäcka, klassificera och skydda dokument och e-postmeddelanden.