IT-säkerhet

IT Säkerhet på alla områden

IT-säkerheten för företag blir viktigare och viktigare, att hålla sig uppdaterad är en stor utmaning för många. Hoten förändras, utvecklas och IT hackers blir smartare.

PC AddOn arbetar ständigt genom att förstå hur hoten ser ut och hur dagens och kommande angrepp går till för att hitta effektiva sätt att skydda din organisation från intrång.

PC AddOn utgår ifrån ”lök modellen” när det kommer till IT säkerhet hos företag -> lager på lager av säkerhet. Med den erfarenheten PC AddOn tillhandahåller och proaktivitet kan vi förebygga eventuella hot.

PC AddOn är certifierade hos flera olika leverantörer, i och med detta har vi kompetensen att hjälpa er organisation med era IT säkerhetsrutiner.

Access

Att hantera access och behörigheter är avgörande för att inte känslig information ska hamna i fel händer. PC AddOn övervakar ert nät och identifierar eventuella individer som ej har behörighet att ha tillgång till er organisations nätverk.

Lösenordshantering

Har ni svårt att hålla reda på lösenord inom organisationen och hur ser säkerheten ut för den lösenordshantering ni har idag? Vi tillhandahåller en portal där ni enkelt kan förvara era lösenord och dokumentation på ett säkert sätt.

Dokumenthantering & Företagspolicy

Struktur och en tydlig företagspolicy eliminerar och förebygger risken för mänskliga misstag och brister. Med Information Protection kan ni enkelt upptäcka, klassificera och skydda dokument och e-postmeddelanden.

Statistik på Cyberattack trender 2022

KÄLLA: SONICWALL 2022 CYBER THREAT REPORT 2022

5.4 miljarder
Malware attacker

60.1 miljoner
IoT Malware

5.3 biljoner
Intrångsförsök

97.1 miljoner
Cryptojacking attacker

623.3 miljoner
Ransomware attacker

10.4 miljoner
Krypterade hot