Microsoft New Commerce Experience (NCE)

Microsoft New Commerce Experience (NCE)

New Commerce Experience är namnet på Microsofts nya avtalsform för molntjänster som träder i kraft den 1:a Mars 2022. Den ersätter då den nuvarande avtalsformen Cloud Solution Provider.

Nya avtalet syftar till att förenkla inköpsrutiner då man kommer tillämpa samma villkor för de molntjänster som erbjuds. I samband med detta lanseras en ny inköpsplattform som utökats med flertalet av Microsofts molnprodukter.

Kontakta oss för mer information