PC AddOn AB förvärvar IT-Resultat

PC AddOn AB förvärvar IT-Resultat

Under nära 20 år har PC AddOn och IT-Resultat samarbetat i olika former och projekt.
Det senaste året har samarbetet blivit tightare och fler synergier har vuxit fram.
Våra grundläggande värderingar om service, support och trygghet för våra kunder är något vi gemensamt värderat högt genom åren. Optimering av resurser och integrering av system stärker organisationen och ger oss tillväxtpotential.

IT-Resultats kompetens och erfarenhet kommer att stärka upp vårt team för IT-infrastruktur och vår konsultgrupp. Vi är nu kompetensmässigt rustade med ambitionen att på ett bättre och mer heltäckande sätt stötta våra kunder i deras it relaterade utmaningar.

2022 blir ett spännande år där framförallt säkerhet ligger i vårt fokus.

PC AddOn AB
VD Pierre Blomdahl