Programvaror

Licenshantering och struktur

PC AddOn har lång erfarenhet utav hantering och strukturering av kunders licenser och IT-miljö.

De flesta företag använder sig i dagsläget utav olika programvaror producerat av olika tillverkare. De har även oftast olika förnyelsedatum och olika avtalsperioder. Detta kan skapa svårigheter för dig som kund att hålla koll på vad man faktiskt betalar för samt vilka licenser man har tillgång till.

Vi har därför tagit fram en lösning för att ni som kund ska få större kontroll över er IT-miljö.
Först och främst utför vi en förstudie för att få en överblick över er nuvarande IT-miljö. Vi ser även över alternativ till era nuvarande avtal och licenser. Därefter skapar vi ett avtalsträd för att strukturera upp och skapa en överblick över er IT-miljö. Genom detta får ni större möjligheter att kontrollera era kostnader för programvaror och vilka licenser ni äger. När det väl är dags att förlänga någon licens kommer vi kontakta er i god tid innan avtalsperioden tar slut. Vi kommer självklart informera om eventuella justeringar i programvaran, nya priser och villkor.

Kontakta oss för mer information!