Skapa en motståndskraftig verksamhet med Microsoft Endpoint Manager

Skapa en motståndskraftig verksamhet med Microsoft Endpoint Manager

Få slutpunktssäkerhet, enhetshantering och åtgärder i det intelligenta molnet i en enhetlig hanteringsplattform med Microsoft Intune och Konfigurationshanteraren.

Endpoint Manager möter upp organisationer där de befinner sig längs resan till molnet. Skydda, distribuera och hantera alla användare, appar och enheter utan att störa existerande processer.

Med Endpoint Manager kan du som kund:

  • Hantera enheter som anställda använder för att komma åt företagets data.
  • Hantera mobila appar som används av anställda.
  • Skydda företagets information genom att styra hur anställda får åtkomst till och delar den.
  • Säkerställa att enheter och program är kompatibla med företagets säkerhetskrav.

Med PC AddOn som partner hjälper vi er med central hantering av licenser, managering, säkerheten och den service/ support som ni önskar.

Microsoft Intune

Molnbaserad enhetlig hantering.

Microsoft Endpoint Configuration Manager

Lokal och molnbaserad hantering.

Windows Autopilot

Enklare distribution av enheter.

Slutpunktsanalys

Data drivna rekommendationer.

Microsoft Defender för Endpoint

Slutpunktsskydd mot cyberhot.

Azure AD

Universalplattform för att hantera och skydda identiteter.