Återvinn din IT-utrustning på ett säkert sätt!

Cirkulär IT som fungerar! Vill ni fatta ett smart beslut för både miljön och Er organisation?Vi har tagit fram ett smidigt koncept för återvinning av IT-utrustning.Både utrustning och lagrad data hanteras på ett säkert sätt!I samband med detta raderas data permanent på samtliga lagringsmedia med en certifierad programvara och en detaljerad rapport lämnas. För varje…
Read more