Affärssystem – 365 Business central

Bättre insyn i ekonomin

Fatta välgrundade beslut med sammankopplade data från redovisnings-, försäljnings-, inköps-, lager- och kundtransaktioner.
Skapa diagram över ekonomiska resultat i realtid med inbyggda Power BI-instrumentpaneler. Identifiera mönster och trender och få nya insikter med hjälp av djuplodande analyser och obegränsade dimensioner.
Få snabbare ekonomiska avslut och rapportering och upprätthåll regelefterlevnaden med snabba, korrekta och effektiva kundreskontra och leverantörsreskontra.
Förbättra prognosernas precision med omfattande datamodellering och analys. Anpassa och dela rapporter med smidigare Excel-integration.

Optimera försörjningskedjan

Förutse den optimala tiden för lagerpåfyllnad med inbyggd intelligens. Använd försäljningsprognoser och förväntade lagerbrister för att skapa inköpsorder automatiskt.
Få en helhetsbild över lagret så att du kan uppfylla order i rätt tid. Spåra alla artikeltransaktioner och rörelser genom att konfigurera lagerplatser baserat på distributionslagrets planlösning och lagringsenheternas dimensioner.

Beräkna och optimera tillverkningskapacitet och -resurser för att skapa bättre produktionsplaner och uppfylla kundernas behov.


Ha alltid rätt mängd i lager genom att automatiskt beräkna lagernivåer, ledtider och beställningspunkter. Föreslå ersättningar när de begärda artiklarna inte finns i lager.

Öka försäljningen och förbättra servicen

Prioritera försäljningsleads baserat på omsättningspotential. Håll reda på alla kundkontakter och få vägledning till större merförsäljning, korsförsäljning och förnyade affärsmöjligheter under hela din försäljningscykel.

Omvandla offerten till pengar snabbare.
Agera snabbare vid försäljningsrelaterade frågor, serviceförfrågningar och betalningsbehandling – allt inifrån Outlook.
Få en bred översikt över dina serviceuppgifter, arbetsbelastningar och medarbetarnas kompetens. Då kan du effektivt tilldela resurser och snabbare avsluta ärenden.

Leverera projekten i tid och under budget

Skapa, hantera och spåra kundprojekt med hjälp av tidrapporter tillsammans med avancerade kostnadsredovisnings- och rapporteringsfunktioner. Utveckla, ändra och kontrollera budgetar för att uppnå lönsammare projekt.
Hantera resursnivåer genom att planera kapacitet och försäljning. Spåra fakturering för kunder mot planerade kostnader på order och offerter.
Fatta effektiva beslut med insikter i realtid om projektstatus, lönsamhet och resursanvändning.

Skydda dina data och följ kraven i GDPR

Respektera kundernas rätt till integritet och se till att ditt företag uppfyller kraven i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan bevilja och begränsa åtkomst till personuppgifter på flera nivåer och implementera redovisningsspårning som säkerställer säkerhet och ansvar.

Hantera, lagra och överför personuppgifter på ett säkert sätt i hela systemet och skydda dem mot obehörig åtkomst med automatisk kryptering i datacenter hos Microsoft.

Driv verksamheten var du vill

Få samma användarupplevelse oavsett hur du distribuerar den – i molnet, lokalt eller en kombination av båda.
Ta med företaget på fickan med en konsekvent, intuitiv upplevelse med mobil åtkomst till Business Central – oavsett om det är på Windows-, Android- eller iOS-enheter.