Nätverk som tjänst

Nätverk som tjänst (NaaS)

Ett företags nätverk är en kritisk del utav ett modernt företags infrastruktur.
Utan ett fungerade nätverk kan de flesta företag idag inte arbeta.

Ett nätverk innebär också en stor investering för företag. Tidigare har man varit tvungen att räkna med framtida tillväxt när man designat ett nätverk. Detta innebär att man måste räkna med framtida kapacitet som företagets tillväxt kommer kräva. PC AddOn erbjuder nätverk som tjänst (Network as a service, NaaS). Detta gör att vi kan monitorerna ert nätverks prestanda. Vilka enheter som har tillgång till nätverket, Skapa gästnätverk, Vilka användare som använder nätverket och hur de använder nätverket. Vi kan även skapa inventeringslistor på de enheter som har tillgång till nätverket.

Processen börjar med att våra certifierade säljare och IT-konsulter åker ut till er.
Där skapar de en kravspecifikation och en karta över hur ert nätverk kommer vara uppbyggt utefter era behov.
Därefter offererar vi er den lösningen som vi anser fungerar bäst efter era förutsättningar.

Det är här fördelen med Nätverk som tjänst kommer in. Supporten ifrån PC AddOn slutar inte när nätverket är installerat. Vi kommer att aktivt monitorera ert nätverk. Se hur mycket prestanda ni använder och anpassa nätverket utefter det.

Vi kan även se över vilka enheter som ska ha tillgång till ert interna nätverk. Om någon har lösenordet räcker inte det för att ansluta till det interna nätverket. Man måste även tillåta den enheten i kontrollpanelen. Detta ökar säkerheten markant. Vi kommer även förse er med vecko- eller månadsrapporter där ni kan exakt se hur mycket ni använder av ert nätverk. Vilka enheter som är anslutna och vad de gör.

Vi jobbar med de världsledande tillverkarna inom nätverk som Aruba, Ubiquiti, Cisco Meraki och Ruckus.

Kontakta oss idag för att veta mer!