Vad innebär hållbar IT för PC AddOn?

Vad innebär hållbar IT för PC AddOn?

Vad innebär hållbar IT för PC AddOn?

IT hållbarhet är en kombination av ekonomi, miljö och social utveckling.

I dagens samhälle är det extra viktigt att se över vilka vägar man ska ta för att ha minska möjliga klimatpåverkan. Vi ställer höga krav på våra leverantörer, med vilket material som finns i produkterna, hur varorna produceras och vilket intryck detta har på miljön.

I och med Covid-19 pandemin fick allt fler ett nytt sätt att arbeta, således behövde IT branschen se över hur vi på ett säkert och hållbart sätt kunde fortsätta leverera produkter. Med fokus på digitala tjänster mer än fysiska produkter har vi hjälpt många av våra kunder att arbeta mer digitalt.

I de fall då fysiska produkter är nödvändiga så trycker vi hårt på att, i den mån det går, samleverera produkter för att minska antalet leveranser, e-fakturering för att undvika slöseri på papper och återvinna/återanvända emballage som används vid packning av produkterna.

Tillsammans kan vi bygga en cirkulär ekonomi där resurser och produkter används mer effektivt för att minska miljöpåverkan.

Återvinning av IT

Vi köper in och hanterar avvecklad IT-utrustning för återbruk och vidareförsäljning. I samband med detta raderas data permanent på samtliga lagringsmedia med en certifierad programvara och en detaljerad rapport lämnas. Detta gör att utrustningen kan återbrukas och lagringsmediet kan återanvändas vilket är en bra lösning ur miljösynpunkt.

Återvinning av förbrukning

LCCP kombinerar professionell logistik och service med innovativa redskap för ett insamlings-, återvinning och återanvändningsprocess, som är modern, effektiv och bra för olika volymer.
Genom att återvinna din förbrukning hjälper det dig och ditt företag att minska ert miljöavtryck.

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete?